Начало
За нас
Продукти
Полезно
Контакти

• Проекти •

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

„Полимерметал“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11541-C01.

Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).