Начало
За нас
Продукти
Полезно
Контакти

• Каучукови смеси •

КОДИМЕ
8101021ДУБЛ. ПРОТЕКТОР + ПОДПРОТЕКТОР
8101081СМЕС 1-08-/ЕК/ ТАМПОННА
8101091СМЕС 1-09 /ЕК/ НЕОТГ. ИЗДЕЛИЯ
8130081СМЕС 3008 /ЕК/ ПОДПРОТ.ЛИСТ
8130082СМЕС 3008 - ПОДПРОТЕКТОР КАЛ.
8201031СМЕС ЗА СТРАНИЦА /Б1500+ЕК/
8280011СМЕС /Б1500+ЕК/ ХРАНИТ. ПРОМ.
8280012ХРАНИТЕЛНА СМЕС КАЛАНДР.
8280031СМЕС 8003 /Б1500/ ПРОТ.ЛИСТ
8280032СМЕС 8003 - ПРОТЕКТОР ЕКСТРУД
8280033СМЕС 8003 ПРОТЕКТОРНА НЕОТГ.
8280041СМЕС 8004 /Б1500/ НЕОТГ.ИЗД.
8280051СМЕС 8005 /ЕК+Б1500/ ПРОТ.ПМР
8280052СМЕС 8005 ПРОТ.ПМР КАЛАНДР.
8305311СМЕС 531- МАСЛОУСТ.ТВ.70
8305312СМЕС 531Т-МАСЛОУСТ.ТВ.80
8305313СМЕС 531А-МАСЛОУСТ.ТВ.55

ЛЕПИЛО ЗА КАУЧУК

КОД ИМЕ
8500001ЛЕПИЛО НАЛИВНО
8500002ЛЕПИЛО КУТИЯ МАЛКА 0.6 КГ
8500003ЛЕПИЛО КУТИЯ ГОЛЯМА 2.1 КГ
8600001РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ЛЕПИЛО

УСЛУГИ

КОД ИМЕ
8700001ИЗРАБ.СМЕСИ С МАТ.НА КЛИЕНТА
8700002ПРЕМЕСВАНЕ НА ВАЛ СМЕС НА КЛ.
8700003КАЛАНДРИРАНЕ СМЕС НА КЛИЕНТ
8700004ЕКСТРУДИРАНЕ СМЕС НА КЛИЕНТ

КАУЧУКОВ ЛИСТ (ПЛАТНО)

КОД ИМЕ
9010000КАУЧУКОВ ЛИСТ-ПРОТЕКТОР
9020000КАУЧУКОВ ЛИСТ-МАСЛОУСТ.
9030000КАУЧУКОВ ЛИСТ-ХРАН.СРЕДА
9040000КАУЧУКОВ ЛИСТ-КИСЕЛИНОУСТ.
9050000КАУЧУКОВ ЛИСТ-СИЛИКОНОВ
9060000КАУЧУКОВ ЛИСТ УСИЛЕН С ПЛАТ
9070000КАУЧУКОВ ЛИСТ НЕОТГОВОРЕН